Friday, October 4, 2013

दुनियादारी लग्नानंतरची…


किट किट वाढते दोघांत
थड थड वाजते दोघांत
कधी भांडण , कधी बॉक्सिंग
अंतर वाढते दोघांत
किट किट…


असे जरी माया तरी
भाजते अंग रागाने
सोचो तुम्हे पलभर भी
बिजली कडके जोराने
भावनांचे नाटक नको,
जीव अडकला भांडयात
किट किट …


शब्द ही तू , वाक्य ही तू
भांडणाचे कारण ही तू
जख्म भी तू , दवा भी तू
झालेल्या जखमांची पहचान भी तू
रोज नवे भय तुझे ,
वाढते टेन्शन डोक्यात
किट किट ………