Friday, April 24, 2009

प्रिये तुझ्या आठवणीत ...

प्रिये तुझ्या आठवणीत
मला चार टाके पडले रक्त वाया न घालवता
मी त्यानेच प्रेमप्रत्र खरडले

या सगळ्यात डोक्टरने मात्र चारशे रुपये लाटले

प्रिये मी सारचं वसुल करणार आहे
पण त्याआधी तुझ्या आठवणीत
मी एक झाड लावणार आहे

तु माझी झालीस की त्या झाडाची
गोड गोड फळ मी चाखणार आहे

पण तु माझी झाली नाहीस तर ते झाड
मी कापुण माझे चारशे रुपये वसुल करणार आहे

प्रिये तुझ्या आठवणीत मी एक प्रेमप्रत्र लिहणार आहे
त्यासाठीआभाळाचा कागद
अन समुद्राची शाई मी वापरणार आहे

तुझा नकार असेल तर माझा
कागद मला परत दे
मी त्यावर पाणी तापवणार आहे

प्रिये तुझा नकार मिळाल्यावरही

तुझ्या आठवणींची आठवण येणार आहे
थोडा वेळ दुखः व्यक्त करणार आहे

अन ,
लगेच दुसरीच्या शोधात फिरणार आहे ...

No comments:

Post a Comment