Thursday, June 6, 2013

पाऊस … माझ्या मनातला…

हा पाऊस असतो -

आपल्या आगमनाची आतुरतेनं वाट पाहायला लावणारा ,

सळसळणारा वारा , विजांचा लखलखाट आणि मेघांचा गडगडाट,

वातावरणात एक सुखद गारवा , वेगळीच धुंदी घेऊन येणारा ,

सर्वांनाच वेडावणारा , सुखावणारा ,

सगळीकडे नवचैतन्याची उधळण करणारा ,

आपल्या टपोऱ्या थेंबांनी पानांवर दवाबिंदुंच्या मोत्यांची पखरण करणारा ,

व्यवहाराची गणितं न मानणारा ,

सगळ्या चौकटी मोडून मुक्तपणे बरसणारा ,

वेळकाळाचं कुठलंही बंधन न जुमानता मनसोक्त बागडणारा ,

कधी उग्र , विराट तर कधी सौम्य रूपाचं दर्शन घडवणारा ,

आपल्या जवळचं सर्व संचित मुक्तपणे उधळणारा ,

कधीकधी मनाला अनामिक हुरहूर लावणारा ,

बरसणाऱ्या प्रत्येक थेंबागणिक मनात वेगळेच विचार , आठवणी , स्वप्नं जागवणारा ,

आपल्या आयुष्याशी एक वेगळंच नातं जोडणारा ,

असताना अथवा नसतानाही आपलं आयुष्य मात्र व्यापून टाकणारा ..

हे सगळं लिहितांनाच आठवांचा पाऊस मात्र डोळ्यांत कधी साचला हे कळलंदेखील नाही.

या पावसाची हि अशीही एक वेगळीच अनुभूती …..

No comments:

Post a Comment