Monday, July 26, 2010

आहे एक वेडी मुलगी

आहे एक वेडी मुलगी ,
कस सांगू तिला
सारखी विचारत असते ,
GIRLFRIEND आहे का तुला ?

आहे ती सुंदर, दिसते ती मस्त,
माहित नाही ''फक्त मित्र '' समजते मला,
की त्यापेक्षा जास्त?

तिला सांगण्याचा करतो मी नेहमी विचार,
पण जमत नाही आपल्याला मात्र,''तसले'' व्यवहार!
माहित आहे तिला, आहे मी खुप shy,
एवढे समजून ही ती स्वतच का नाही करत TRY?

''नाही'' म्हणाली तरी चालेल,समजू शकतो मी तेवढ,
आयुष्यभर ''फक्त मैत्रिण'' रहा सांगायचा आहे तुला एवढ!

No comments:

Post a Comment