Monday, December 13, 2010

माजे रानी, माजे मोगा

माजे रानी, माजे मोगा
तुजे दोल्यांत सोधता ठाव !
माजे राजा, माजे मोगा
तुजे नावाक जोडता नाव
फुलाफुलाक पुशीत आयलो
तुजे माजे प्रीतीचो गाव
माजे रानी, माजे मोगा
तुजे दोल्यांत सोदता ठाव !
काळ्या काळ्या दोळ्यान तुज्या
माज्या वाटा वाटा मेळतात माका
तुज्या छातीर ठेवता माथा
फुलाभाशेन भाशेन हलकी दुखा
तुजे पायाक रुतता काटा
माजे काळजाक लागता घाव !
फुला फुलाक पुशीत आयलो
तुजे माजे प्रीतीचो गाव
गो-या गो-या रंगांन तुज्या
माज्या दोळ्याक दोळ्याक चांदन्या राती
तुज्या ओठार सपना माजी
माजे गाणे गाणे होऊन येती
तुजे भितुर माजे मना
दर्यावैल्या किरणाचो भाव
फुला फुलाक पुशीत आयलो
तुजे माजे प्रीतीचो गाव

गीत - शान्‍ता शेळके
संगीत - पं. हृदयनाथ मंगेशकर
स्वर - लता मंगेशकर,  सुरेश वाडकर
चित्रपट - महानंदा (१९८४)

No comments:

Post a Comment